Nie pozwalaj na to, żeby osoby czytające Twój musiały zagłębiać się w kod w celu odkrycia funkcjonalności
Nie dezinformuj czytelnika nazwami
Staraj się, aby nazwy dało się wymówić

Wybieraj z rozwagą części mowy

Nazwy klas Zmienne binarne Nazwy metod Nazwy enum
Klasy są obiekatami, a obiekty są rzeczownikami Jeśli zamierzasz z nich korzystać w "IF" niech mają forme predykatów Nazwy metod określają akcję, więc powinny być czasownikami Najczęściej są typami, więc w tym wypadku powinniśmy używać przymiotniów

Maciej Trojniarz


Software Craftsman @ NewVoiceMedia
Dziękuję za uwagę ;)

Your browser doesn't support the features required by impress.js, so you are presented with a simplified version of this presentation.

For the best experience please use the latest Chrome, Safari or Firefox browser.

Use a spacebar or arrow keys to navigate